Conversation Between cali9x and jiangalone

1 Visitor Messages

  1. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ ngày 29/12 đến ngày 3/12, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đă có mưa to đến rất to;
    mua xe đạp thể thao
    mua xe đạp trẻ em
    mua xe đạp nhập khẩu
    lượng mưa phổ biến từ 144 mm - 348 mm, riêng trạm Bạch Mă có lượng mưa 407 mm.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1