Conversation Between g00n and jiangalone

1 Visitor Messages

  1. Sáng hôm sau, đường ra trung tâm y tế huyện nước rút bớt và đưa cháu đi được nhưng bệnh cháu quá nặng phải chuyển tiếp lên tuyến trên.
    mua xe đạp thể thao
    mua xe đạp trẻ em
    mua xe đạp nhập khẩu
    Đoạn đường chuyển viện nhiều nơi bị chia cắt, nước chảy như thác”, anh Phạm Ngọc Thành, cậu ruột bệnh nhi kể.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1