Conversation Between doankhuong92 and jiangalone

1 Visitor Messages

  1. Theo người nh bệnh nhi, khi đưa b Minh vo Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn
    mua xe đạp thể thao
    mua xe đạp trẻ em
    mua xe đạp nhập khẩu
    cc bc sĩ tại đy cho biết nếu chậm một cht, sẽ kh giữ được tnh mạng của b.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1